Oor ons

Forum Films is die nuutgestigte videovervaardigingsmaatskappy wat deur AfriForum op die been gebring is. Forum Films stel ten doel om dinamiese multimediaprojekte aan te pak met die oog om die Afrikaanse gemeenskap op hoogte te hou van aktuele sake wat met hul burgerregte verband hou, sowel as die ontwikkeling en bevordering van die Afrikaanse kultuur.

’n Wye verskeidenheid van multimediaprojekte sal deur Forum Films aangebied word.

Dit sluit die volgende in:

  1. Promosievideo’s oor belangrike veldtogte en standpunte
  2. In-diepte onderhoude met invloedryke rolspelers oor aktuele sake
  3. Debatte oor belangrike aangeleenthede wat veral vir Afrikaners van belang is
  4. Opleidingsvideo’s oor burgerregte
  5. Kort dokumentêre films
  6. Vollengte dokumentêre films
  7. Vollengte Afrikaanse films